samolustracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przypadku Ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne najczęściej używane było słowo lustracja, które w tekście samego aktu ani razu nie występuje jako rzeczownik. Służyło ono natomiast z jednej strony jako wygodny skrót dla dość skomplikowanego procesu, którego ustawa dotyczy, z drugiej zaś dobitnie wyrażało emocje i postawy społeczne odnoszące się do tego procesu. Najczęściej spotykane wypowiedzi zawierające to słowo to: samolustracja, autolustracja, tzw. dzika lustracja, praworządna lustracja, gorączka lustracyjna, lustracja za wszelką cenę. Również niezwykle popularne przy tej okazji słowo teczki (w liczbie mnogiej!) nie jest terminem występującym w tekście prawnym, natomiast wielokrot...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bralczyk, Jerzy, Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2000. Język w mediach masowych, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.