samomiara

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gotowaną mu pustkę i skrywane zwątpienie. Człowiek w rozumieniu Platona, podobnie jak wszystko w świecie istnienia, znajduje się w swoim zmienno-byciu, to znaczy w nieustannym, aktywnym zbliżaniu się do swego człeko-idealnego wzorca, do istoty swego człowieczeństwa, swojej byto-ludzkiej prawdy. Dokonuje się to przez poznanie i działanie, w czym człowiek nie stanowi jednak bezwzględnej samomiary dla siebie, ale pozostaje w możności poznawania swej ludzko-ideo-miary i za pośrednictwem jej proporcjonalnych ujęć pojęciowych znajdowania wskaż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.