samomodyfikacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyznaczonej charakterem owych przedmiotów. Moje pole spostrzegania nasyca się w efekcie u swego czoła pewnymi szczególnego rodzaju treściami od-przedmiotowymi czy „datami wrażeniowymi”, które są już samomodyfikacjami czy też samoprzegrupowaniami mojej własnej aktywności widzenia, koniecznymi do przeprowadzenia w fazie osiągania tego, co przedmiotowe, a więc tego, co je z zewnątrz motywuje i co się dopiero poprzez nie, dzięki nim w ogóle pokazuje w roli pogranicza tegoż pola...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971. Filozofia pracy, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.