samookłamanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dla której nie zachowa się ani jeden żywy element przeszłości. Ani jeden z tych, co walczyli i cierpieli, nie wejdzie do raju przyszłości i ani jeden człowiek nie ma z tą przyszłością żywego i realnego związku. Więź człowieka z przyszłą ludzkością w porządku podlegającej śmierci przyrody jest fikcyjna i iluzoryczna; ta więź jest wytworem hipnozy i szaleńczego samookłamania. Przyszłość nie jest bardziej realna niż przeszłość: to, co nastąpi za tysiąc lat, oraz to, co było tysiąc lat temu, albo jest jednakowo złudne, albo jednakowo realne. Szaleń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pacholski, Arkadiusz 1999. Widok z okna na strychu. Eseje i gawędy wtóre, Gdańsk : słowo/obraz terytoria
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.