samopotępianie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żeby odmienić nasze wyobrażenie o Bogu, musimy zmienić nasze postępowanie. Skoro tylko raz zaczniemy szukać Dobra i Prawdy, a nie uciekać przed nimi — dusza nie będzie się samooskarżać, ani nie będzie już odczuwać potrzeby rzutowania własnego samopotępiania się na bliźnich i na Boga. Z chwilą, kiedy człowiek porzuci grzeszne uczynki, jego filozofia wszechświata i psychologia jego duszy ulegną zmianie. Bóg,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sheen, Fulton J. 1956. Sursum corda, przeł. W. Pisarczyk, Londyn : Veritas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.