samotworzenie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tę tezę Marks wysuwa i uzasadnia już w Rękopisach z 1844 r.: „Wielkość Fenomenologii Hegla i jej ostatecznego rezultatu [...] polega więc na tym, że Hegel samotworzenie się człowieka ujmuje jako proces [...]; polega więc na tym, że uchwycił oij istotę pracy i pojmuje człowieka przedmiotowego, człowieka prawdziwego, bo rzeczywistego, jako rezultat jego własnej pracy [...] Hegel stoi na stanowisku nowoczesnej ekonomii politycznej. Ujmuje on pracę jako istotę, jako realizującą się istotę człowieka [...]”9...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.