samoutlenianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najczęściej stosowaną grupą s. są antyutleniacze (alkilofenole, bis-fenole, aminy aromatyczne itp.), hamujące procesy samoutleniania tlenem powietrza, szczególnie ważne przy produkcji tworzyw sztucznych, gum (starzenie), paliw płynnych i smarów; drugą grupą s. są fotostabilizatory, hamujące rozkład i utlenianie zachodzące pod wpływem światła (powłoki lakiernicze, folie z tworzyw sztucznych i włókna syntetyczne); są to głównie pochodne benzofenonu i estry kwasu salicylowego; wyodrębnia się ponadto s. materiałów wybu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.