samozżerający się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żyło. Akceptować życie i zarazem akceptować je jako niechybną porażkę można li tylko wtedy, gdy przyjmie się jakiś jego transcendentalny sens - gdy uzna się porządek «sacrum». W hipotetycznym świecie pozbawionym sacrum pozostawałaby człowiekowi jedyna alternatywa: albo czcza i tak doświadczana złuda, albo prymarna i samozżerająca się satysfakcja: byłby tylko jeden proponowany przez Baudelaire'a wybór: amatorzy prostytutek albo amatorzy chmur znaczy ci, którzy uznają wyłącznie chwilowe zaspokojenie i dlatego są godni pogardy, albo ci, którzy pławią się w próżniaczej złudzie i też są godni pogardy. Niczego więcej. Wyz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PPowsz - Przegląd Powszechny (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.