samozaangażowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odważnego roszczenia? Jeśli w swej świadomości siebie jestem partnerem w bezwarunkowym wzajemnym stosunku samo-zaangażowania Boga i duchowego stworzenia, to czemuż nie miałbym uznać (gdy nic właściwie nie przemawia przeciw temu a wszystko za tym), że to partnerstwo obustronnego samozaangażowania jest w Jezusie już od początku radykalne? Tak zupełnie, że strona ludzka należy w Jego wypadku do Boga już nie tylko jako do stwórcy, stojącego zdała, lecz też jako do Tego, który przez nią Sam siebie wypowiada, i że odpowiedź człowieka Bogu staje się wobec tego samym Słowem Boga i stanowi tym samym najbardziej samodzielną odpowiedź człowieka jako stworzenia?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.