samozabawa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) muzykę. Ta ostatnia, oderwana od swych korzeni, uległa degeneraqi, przekształciła się w „samozabawę sztuki”. Muzyka może się odrodzić tylko w związku ze słowem poetyckim, a treścią owego słowa musi być mit, ponieważ właśnie w mitach znalazły wyraz przeżycia człowieka naturalnego, uczucia spontaniczne, nie zdeformowane. W spotkaniu muzyki i mitu w dramacie muzycznym słowo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polony, Leszek 1986. Poetyka muzyczna Mieczysława Karłowicza. Program literacki, ekspresja i symbol w poemacie symfonicznym, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.