samozaliczenie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) autorytet i kierownictwo zasadza się jedynie na osobistych walorach charyzmatyckich. Aby przekonać się o tym, wystarczy przypomnieć sobie sposób uzupełnienia „wakatu” apostolskiego po Judaszu (Dz. Ap 1,15,23): Macieja nie „mianowali” apostołowie lub „następca” Jezusa Piotr (choć to mogłoby się wydawać najbardziej naturalne), lecz wybrała go cała gmina. Typowa jest również sprawa Pawła, który nie był przecież osobistym uczniem Jezusa, lecz „uzurpatorem”, a swoje samozaliczenie się do grupy apostołów tłumaczy właśnie nie „wybraniem go”, lecz swym charyzmatem (por. np. list do Galatów 1,1)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.