samozaopatrzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ekonomia polityczna Socjalizmu, wyd. 2, Warszawa 1963. TOWAROWOŚĆ W ROLNICTWIE, procentowy stosunek ilości lub wartości produkcji towarowej (produkcji sprzedanej lub przeznaczonej na sprzedaż) przedsiębiorstwa rolnego (gospodarstwa) do ilości lub wartości jego pełnej produkcji; mówi się również o towarowości gałęzi produkcji lub danego produktu; wielkość t. w r. zależy w znacznej mierze od produktywności i wielkości przedsiębiorstwa, a także od stopnia samozaopatrzenia gospodarstwa, wynagrodzeń wypłacanych w naturaliach i in.; wzrost t. w r. można osiągnąć m.in. przez racjonalną specjalizację gospodarstw i intesyfikację prowadzonej gospodarki; zob. też produkcja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.