samozbieżny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) instancje organizacyjne. Tak silny akcent, położony na wzbudzanie motywacji, wyraża przekonanie o słabości motywacji samorodnych, które by wiodły potencjalnych uczestników ku proponowanym rolom; przekonanie o dystansie dzielącym działania, -tkwiące w roli uczestnika czy w funkcji uczestnictwa, od żywiołowej wyobraźni potencjalnych aktorów. Właśnie te defekty motywacji samozbieżnej i żywiołowej wyobraźni powodują niezbędność akcji wciągania, inicjowanej przez centrum. W przedstawieniach języka, 84...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Strzelecki, Jan 1989. Socjalizmu model liryczny. Założenia o rzeczywistości w mowie publicznej. Polska 19751979, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.