sarkosporidioza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mięso jest nieszkodliwe i częściowo niezdatne do spożycia, gdy pochodzi ze zwierząt chorych na: krwawe nacieki, martwicę miejscową, nowotwory umiejscowione, piasecznicę, potworności, promienicę, sarkosporidiozę (zmiany miejscowe), stany zapalne miejscowe, wylewy krwi, zarazę płucną (bydło), złogi wapnia i barwników...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.