sarmacko-szlachecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cją. W tym czasie skończyła się też sekundogenitura Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech. Pomimo orężnych sukcesów na wschodzie, głównie za Batorego, rozpoczęła Polska okres polityki raczej defensywnej. Tak samo hołd pruski nie miał realnego znaczenia. Postępowała natomiast polska kolonizacja kresów wschodnich, na których rozwinęła się z czasem swoista, „sarmacko-szlachecka” kultura, typowa zwłaszcza dla w. XVII. Punkt ciężkości życia politycznego i kulturalnego przesuwał się powoli ku wschodowi i ku centrum państwa, od kiedy Zygmunt III przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy (1596)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dobrowolski, Tadeusz 1959. Sztuka Krakowa, wyd. 2, rozszerz. i popraw., Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.