sasko-spiski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Spiszacy, grupa ludności góralskiej, mieszkająca na Spiszu, powstała z osadnictwa pasterskiego (wołoskiego) i osadnictwa rolniczego: polskiego, idącego z pn. dolinami Dunajca i Popradu oraz słowackiego, węgierskiego i niemieckiego (sasko-spiskiego) idącego z pd.; zachowana odrębność kulturowa S., głównie w stroju, tkactwie, hafciarstwie; w budownictwie ludowym wyróżniają się sypańce, spichrze zrębowe sklepione, zagrody zamknięte, domy o bogatym zdobnictwie; rozwinięta sztuka ludowa: snycerstwo i rzeźba, malarstwo na szkle, metaloplastyka, tkactwo, hafciarstwo, wyroby ze skóry itp.; na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Damm, Krystyna, Mikusińska, Aldona (red.) 2000. Ludy i języki świata, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.