sasko-weimarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wymieniony książę pruski to brat Fryderyka Wilhelma IV, króla pruskiego Wilhelm Fryderyk Ludwik ( 1797 1888). który w październiku 1858 r. objął regencję państwa, w 1861 r. został królem pruskim pod imieniem Wilhelma 1, a od 1871 r. cesarzem niemieckim. Jego żoną była od 1829 r. Augusta, księżniczka sasko-weimarska (ur. 1811)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krasiński, Zygmunt 1991. Korespondencja. Listy do różnych adresatów. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.