sassanidzki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Królestwie Partów. Państwo Sassanidów obejmowało rozległe obszary od Kaukazu i Morza Kaspijskiego na północy do Zatoki Perskiej na południu oraz od Eufratu na zachodzie do rzeki Oxus (dziś Amu-Daria) na wschodzie. Wśród jego mieszkańców przeważała ludność pochodzenia irańskiego o tradycjach wysokiej cywilizacji. Władcy sassanidzcy stworzyli silne, scentralizowane państwo. Przysługiwał im tytuł króla królów (szach)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Manteuffel, Tadeusz 1965. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.