satanista-libertyn

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nadczłowiekiem. Tak więc powieść ta bardziej niż do gatunku horroru (Wathek znalazłby się ramię w ramię z Mnichem Ambrożym czy Schedonim, z którym łączą go zresztą wspólne cechy, ze straszliwym spojrzeniem włącznie) należy do gatunku powieści satanistycznych, który współtworzy; w wiek później znajdzie swą krytyczną antologię, swój podręczny słownik w La-bas Huysmansa (doprawiony jak należy katolicyzmem, niezbędnym późnoromantycznym satanistom, podczas gdy osiemnastowieczni sataniści-libertyni woleli bluźnić, uciekając się do religii Wschodu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eco, Umberto 1996. Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.