saturnalia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prawa, przypomnieć że jest. Zaczęła się protestacya ducha przeciw materyalizmowi; podniósł ją Rousseau, inni stanęli do tej samej walki, a choć dawna doktryna nigdy na pozór nie była silniejszą, choć żyli wszyscy jej mistrze i liczyli mnóstwo adeptów, jednak była już podminowaną wszędzie. Już młodsze pokolenia wierzyć w nią nie chciały i przysięgli jej nienawiść, i kiedy dawny kierunek odprawia ostatnie swoje saturnalia, nowy wydaje już pierwsze swoje kwiaty i owoce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikpluralia tantum

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.