satyro-liryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Szeroka skala najdziwaczniejszych pomysłów, od całkiem sprośnych począwszy, a skończywszy na czystych litaniach jesiennych — skala najsprzeczniejszych uczuć i myśli nie mogła się wydobyć w całej pełni z piersi tego najsmutniejszego ze smutnych samotników, satyro-liryków.” 53 Również powszedniość życia z jego kłopotami, obraz świata okolicznego szeroko i w różnych ujęciach perspektywicznych zarysował się pod piórem Raka. Toteż twórczość jego rzeczywiście może dostarczyć bogatego materiału ilustrującego życie chłopa galicyjskiego w trzeciej ćwierci wieku XIX, co słusznie uwydatnił drugi jego biograf, Tadeusz Seweryn 54...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1974. Na drogach kultury ludowej. Rozprawy i studia, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.