satyryczno-sensacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W grupie tygodników opinii (społeczno-politycznych) nie widać większych zmian, poza dalszym umocnieniem się (mierzonym rozszerzeniem kręgu odbiorców) Wprost (obecnie, po zawieszeniu Spotkań - jedynego magazynu tego typu). Dystans pomiędzy „poważnym” tygodnikiem Wprost oraz pierwszym (od trzech lat) na tej liście satyryczno-sensacyjnym tygodnikiem Nie zmalał jednak do niespełna 2%. Minimalnie zwiększyły poczytność także zarówno identyfikowana z sympatiami raczej lewicowymi Polityka, jak i katolicki Gość Niedzielny. Minimalnie, co skłania do ostrożnych sądów, zyskały też czytelników inne pisma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.