satyryczno-utopijny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie były owoce lat (1765-1782) spędzonych w Wiedniu. Począwszy od tej ostatniej daty żył skromnie we własnych dobrach, coraz bardziej samotny, pisząc ciągle, lecz bez żadnej nadziei na opublikowanie w przyszłości swych utworów. W Tarimenes utazósa (Podróż Tarimenesa, 1804,), wielkiej powieści satyryczno-utopijnej, opisuje ze zgryźliwą ironią — nie szczędząc przy tym swych własnych projektów i do64...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klaniczay, Tibor, Szauder, József, Szabolcsi, Miklós 1966. Historia literatury węgierskiej. Zarys, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.