scaleniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Projekt najnowszej ustawy scaleniowej przewiduje możność przejmowania urządzeń leczniczych od instytucyj gminnych — jest to zdaje się okoliczność życiowo niemożliwa. Obowiązki organizacyj samorządowych są o wiele szersze, aniżeli zobowiązania kas chorych i trudno byłoby narzucić kasom obowiązek przejęcia ich, natomiast jest to sprawa możliwa w odwrotnym kierunku. Samorządy mogą i mogłyby przejmować...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.