scedowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwszym punktem badań proceduralnych było pytanie: kto może wystąpić formalnie z powództwem? Okazało się bowiem, że Bank Polski jako spółka zagraniczna, nie mająca siedziby ani nawet oddziału w Nowym Jorku, nie ma legitymacji do wnoszenia skargi przed sądem stanu nowojorskiego. Prawnicy brali pod uwagę utworzenie w Nowym Jorku specjalnej spółki, na którą by Bank Polski przelał swoje prawa; jednak i ta koncepcja upadła. Pozostała zatem jedyna możliwość: scedowanie pretensji Banku Polskiego na jedną czy dwie osoby fizyczne, które by we własnym imieniu wystąpiły ze skargą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Karpiński, Zygmunt 1958. Losy złota polskiego podczas drugiej wojny światowej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.