scenariopisarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Praktyka scenariopisarstwa zna różne formy scenariuszy. Najbardziej rozpowszechnioną formą jest scenariusz relacjonujący w zwięzły sposób najważniejsze fakty, zdarzenia i opisy, bez nadmiernej dbałości o szczegółowość opisu i walory stylistyczno-językowe; pierwszą z powstałych tu luk wypełnia sam proces realizacji filmowej, walory zaś języka literackiego nie mają istotnego znaczenia i wpływu na postać przyszłego filmu Inną formą jest scenariusz epicki, zawierający bardzo szczegółowy opis zdarzeń i stanów, a niekiedy nawet dygresje czysto literackie; mimo iż nie posiadają ono bezpośredniego ekwiwalentu obrazowego, uzupełniają nastrój określonych scen i w ten sposób pomagają realizacji filmowej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.