scenarium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) autora powieści popularnych. W każdym razie właśnie z tych powodów wie on, jak osiągnąć zamierzony efekt, nie brak mu też zdolności tworzenia postaci, które zapadają w pamięć. Bez wątpienia buduje pewien świat, i jeśli na początku posługuje się egzotycznymi scenariami, to w gruncie rzeczy przygotowuje już materiał do mającej powstać komedii miejskiej i politycznej, którą staną się Tajemnice, Żyd wieczny tułacz oraz Les Mystères du Peuple...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Eco, Umberto 1996. Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, przeł. J. Ugniewska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.