sceniczno-obrazowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pierwiastków emocjonalnych nad intelektualnymi. W sposób najbardziej szczegółowy zaatakował zasady nowej poetyki Józef Weyssenhoff. Wytykał więc jako negatywy: myślenie przy pomocy obrazów, w konkretnym przypadku — posługiwanie się ekwiwalentem sceniczno-obrazowym zamiast monologiem: luźny sposób umieszczania obok siebie osób i scen, synkretyzm kulturowy, nowatorstwa wersyfikacyjne, a wreszcie zasadę sugestii („oczadzenie"), którą nazywa lenistwem zarówno ze strony autora, jak i ze strony widza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podraza-Kwiatkowska, Maria (oprac.) 1977. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, wyd. drugie rozszerz., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.