schellingowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Peirce nie nazywał swej filozofii zawsze i wszędzie pragmatyzmem, czy też, jak ją później nazwał, pragmatycyzmem. Używał w zależności od okoliczności i z odpowiednimi kwalifikacjami, i takich nazw jak ewoluejonizm, fallibilizm, krytyczny common-sensizm, scholastyczny realizm, obiektywny idealizm i określał ją jako arystotelesowską, kaniowską, heglowską czy schellingowską...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.