schematowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podobnie jak sumatory, można budować z komparatorów jednobitowych, łącząc je kaskadowo. Schemat logiczny i oznaczenie schematowe komparatora jednobitowego pokazano na rys. 4.40a i b. Wyjście ki+1 oznacza A > B, li+l—A < B, a wyjście mi+l — A = B. Stan tych wyjść zależy nie tylko od wartości at i bt, lecz także od przeniesień z poprzedniego komparatora — kiyliymi...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.