schizofatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zwielokrotnieniem powyższych zjawisk są wypowiedzi schizofatyczne, gdzie „sposób wiązania myśli i styl stają się dziwaczne, tak jak gdyby choremu wcale nie zależało na tym, aby go rozumiano, lecz jak gdyby tylko bawił się słowami i pojęciami” (Bilikiewicz, 1966). Przykładem jest wypowiedź III...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.