schizotymiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rzał. Po wystawieniu £emsty w Ateneum pod dyrekcją Jaracza krytyka podkreślała zręczne zharmonizowanie wyglądu sceny z psychiką dwóch naczelnych postaci: surowe formy gotyku z domu Rejenta miały odpowiadać schizotymicznemu usposobieniu Milczka, a ciepły, łagodny koloryt i krągłe barokowe kształty w domu Cześnika stanowiły harmonijne tło dla dobrodusznej otwartości pozornie groźnego gospodarza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.