schudły

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W lutym pojechałem na dni kilka do Nantes, aby Marię uścisnąć i małego Leona, którego jeszcze nie znałem, poznać. Dziecina jasne ma włosy, oczy przy świetle w niebieskie wpadające, żywy jak iskra, do matki podobny, ale do jej męża ani kropli. Nająłem pokój na ulicy De Flandres nr 16 na pierwszym [piętrze], gdzie mnie ona odwiedziła. Znalazłem ją znacznie zmienioną, schudłą, ale zawsze wylaną i przywiązaną do mnie. Czemuż my tak łatwo ulegamy pokusie i czemuż dla nas za nic są moralne zalety, są niedostateczne aby nas przywiązać stale? Ta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zieliński, Józef Feliks 1989. Wspomnienia z tułactwa, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.