schudzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Si02 i 5% K20+Na20. Jako surowce stos. są gliny kamionkowe w ilości 70—75% oraz w celu schudzenia masy szamot z przepalonej gliny kamionkowej lub złom rur kanalizacyjnych o wymiarach ziam do 3 mm w ilości 25—30%...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.