schyłkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wice-Wrocław 1948, s. 205. sansowych płasko i malarsko ujętych kasetonów z rozetami zestawionych z portretowymi w ujęciu popiersiami świętych m. in. królewicza polskiego św. Kazimierza 5, o typie jeszcze schyłkowo gotyckim, wyodrębniają się fryzy graficznie traktowane zapożyczone z wzorów tekstylnych, wykonywanych znanym systemem patronu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.