schyłkowomustierski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mołodowa, zespół stanowisk odkryty w 1927 w pobliżu Czerniowców, na prawym brzegu Dniestru (Ukraińska SRR). Składa się z 5 stanowisk, położonych na drugiej i trzeciej terasie rzeki. W M. I, warstwa najgłębsza zawierała resztki obozowiska schyłkowomustierskiego. Była tam owalna ziemianka, otoczona kośćmi mamuta, o wymiarach 10 x 7 m...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brézillon, Michel 1981. Encyklopedia kultur pradziejowych, przeł. J. Gąssowski, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.