schyłkowoneolityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sznurem na powierzchni naczyń. Dzięki technice wyświecania (polerowania) uzyskiwano motywy błyszczące na podłożu zwyczajnie gładzonym. Tak było w wypadku ceramiki schyłkowoneolitycznej kultury Larisa. Ludność kultury Cortaillod stosowała na niektórych naczyniach motywy wycinane w wilgotnej jeszcze glinie. Wiele grup kulturowych neolitycznych znamy jedynie na podstawie form ich naczyń, jak np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brézillon, Michel 1981. Encyklopedia kultur pradziejowych, przeł. J. Gąssowski, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.