schytrzeć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Inne, nasilające się procesy słowotwórcze, pokazują w PP nowe formacje z -ną (usłuchnąć, posłuchnąć, stargnąć, wzdżwignąć, pomilknąć, potknąć) oraz odimienne z tematem na -e (schorzeć, schytrzeć, zmaleć). W opozycji aspektowej z czasownikiem NDK pozostaje tylko wzdżwignąć (wzdżwigać)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.