scjentystyczno-metafizyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cią, niż już wiemy. Nie ma tu żadnego dalszego zajęcia dla filozofii. To właśnie nieustannie oznajmia sceptykowi pragmatysta.”41 W szczególności nie ma tu zajęcia dla Kripkego „klockowej teorii odniesienia przedmiotowego”, scjentystyczno-metafizycznej opozycji semantyki «dyskwotacyjnie» pojętej prawdy, w ramach której to opozycji relacja «dotyczy» przekształcona zostaje w relację odniesienia przedmiotowego, zdefiniowaną w terminach («zwykłych») związków przyczynowych przyjmowanych aktualnie w zmatematyzowanym przyrodoznawstwie, ale traktowanych ponadczasowo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.