scytyjsko-sarmacki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oczywiście zapożyczeniami iliryjskimi mogą być tylko nazwy z obszaru Małopolski, natomiast nazwy z terenów ruskich: Sawa rzeka w pow. Mohylew oraz Sawa rzeka i miasto Siewsk (Sévsk) w b. guberni orłowskiej należy zestawiać za Yasmerem (o. c.) z oset. sau 'czarny5 (por. aw. syäva- 'czarny5, skr. syäva- 'ciemny5 z pie. *k'ye-wo-, scs. sivb). Są to zapewne zapożyczenia z dialektów scytyjsko-sarmackich, których kontynuantem jest język osetyński...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz 1969. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.