sebacynowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) czyste estry kw. ftalowego i gliceryny (bezb., nie odgrywają ważnej roli, ponieważ przy szybko zachodzącej estryfikacji prędko stają się nierozp.) oraz kw. sebacynowego i adypinowego (stos. jako nielotne zmiękczacze do tworzyw i lakierów); 2) alkidale modyfikowane -> żywice alkidowe modyfikowane, —> gliptale...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.