secemiński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie przeszkodziło im to jednak w wysłaniu listu podpisanego przez C-a do Fr. Lismanina, bawiącego w Szwajcarii, w celu nawiązania kontaktu ze Szwajcarią poza plecami braci czeskich. Synod secemiński 21—29 I 1556 apiobował konfesję braci czeskich, równocześnie zaś określono obowiązki superintendenta i dodano C-owi do pomocy Grzegorza Pawła, Sarnickiego i Jakuba Silviusa, którzy mieli wspomagać go radą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.