secento

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) upowszechniają się dwie formy teatr., które znajdą długotrwałe powodzenie w całej Europie: komedia dell’arte i opera włoska. Literatura Baroku (XVII w., secento) nie dorównuje innym dziedzinom sztuki w tych latach; w poezji reprezentowanej przez Marino fałszywy patos retoryczny współzawodniczy z przesadną kwiecistością stylu; jedynie w prozie wybitnych przedstawicieli nauk ścisłych panuje szlachetna prostota (Galileusz i in.). Ze spaczeniami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.