secesyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Rada“ zajmowała się również i działalnością nowego . Rządu rumuńskiego w sprawie żydowskiej. Chodziło mianowicie o nową ordynację gmin wyznaniowych, która wprowadza tolerancyjną zresztą zasadę podziału gmin, odrębnych względnie secesyjnych związków wyznaniowych, liberalnych czy ortodoksyjnych i t. p. Otóż „Rada“ uchwaliła poczynić kroki, aby utrzymać jedność gmin żydowskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.