secina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pod której osłoną nasi działali. Trzecia z rzędu potyczka, po drugich pięciu dniach stoczona, już miała miejsce na pograniczach Pińszczyzny, blisko Porzecza Skirmuntowskiego, znowu dla partyzantów miała charakter odporny, ale też i nieszczęśliwy zarazem, nieprzyjaciel bowiem zebrał przeciw Trauguttowi siły stosunkowo bardzo przeważne: cztery roty piechoty i dwie seciny kozaków, i z tern go atakował gwałtownie. Nasi z dwóch stron wytrzymywać musieli atak: walczono we dwa fronty, od godz. 3 po południu do wieczora dnia letniego: noc zaledwie położyła koniec strzałom. Trzykroć nieprzyjaciel atakował leśne gęstwiny i trzykroć znie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.