sedan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W owym to także czasie poczyna się sława Morawskiego jako poety. Znano go dotąd tylko z mowy, którą miał na obchodzie pogrzebowym za księcia Józefa w Sedanie, z kilku dowcipnych bajek i wierszy ulotnych. Lecz skoro dał się poznać Warszawie, skoro wszedł w związki ze znakomitszymi literatami, wnet rozległ się w Polsce głos powszechny, że nowy wieszcz przybył literaturze ojczystej. Poszukiwany na współpracownika przez pisma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.