sedenteria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do rzadszych sposobów zespolenia zdania przyczynowego z nadrzędnym należy użycie wyrazów: jako, np. Bolesław Krzywousty, jako był miłosierny, rozkazał swoim, aby przestali czynić okrucieństwa (w. XVI); jako że, np. starościc pił mało, jako że na dworze króla Stanisława trunków nigdy dużo nie bywało (w. XX); ile, np. młodzież prędko się z kim zaczepiła, a najprędzej z oficerami, którzy także, ile młodzi, nie lubili sedenterii i samotności (w. XVIII); wzmacnia się ten wskaźnik zespolenia przez połączenie z że kiedy, np. te drzewa nader są pożyteczne, ile że i owoc przynoszą, i liściem swoim jedwabne robaczki karmią; przykłady tego w okolicach naszych częste, tym bardziej, ile że w bliskości ani cyrulika, ani doktora dobrego nie mamy, rozumiemy, że Litwa, jak się łączyła z Koroną w wielu okolicznościach politycznych, tak też i w obyczajności wspólkę z nią trzymała, ile kiedy te dwa narody jedni od drugich manierę i zwyczaje przyjmowali (w. XVIII). Ten wskaż...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.