sedenteryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ne, których znaczenie jest minimalne. Według rozumnego zrządzenia natury budzenie się zmysłów u młodzieńca byłoby późniejsze, ale natura napotyka na trojaki sprzeciw ze strony cywilizacji, która — po pierwsze — dąży do narzucenia mu zbyt sedenteryjnego trybu życia, następnie — skazuje go na wątpliwej wartości kontakt z literaturą przesiąkniętą erotyzmem, a w końcu — nie dostarcza mu sposobu dla normalnego zaspokojenia jego pragnienia zamanifestowania zbliżającej się męskości przez naśladowanie dorosłego, do którego młodzieniec chciałby się szybko upodobnić 3. Pośpiech ten datuje się od wszech czasów. Niegdyś...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hądzelek, Kajetan, Wroczyński, Ryszard (wyb. i oprac.) 1968. Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku, Wroc ław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.