sedymentacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Złoża sedymentacyjne tworzą się również często przez strącanie minerałów, które podczas wietrzenia skał przeszły w roztwory. Z roztworów takich utworzyły się także boksyty, rudy darniowe i bagienne. Podobnie niektóre łupki miedziowe zawdzięczają swe powstanie takim warunkom...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.