sedymentologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1324.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) Jej dział — sedymentologia, ściśle związany z petrografią skał osadowych, bada zjawiska tworzenia się osadów w morzu i na lądzie (—> sedymentacja); wyniki badań sedymentologicznych są b. ważne nie tylko dla zrozumienia genezy osadów współczesnych, lecz również dla poznania warunków, w jakich powstawały osady ubiegłych epok geol. (—*• facja). Ważnym działem g. dynamicznej jest —► tektonika; bada ona przede wszystkim deformacje, jakim podlegały skały w wyniku ruchów górotwórczych (—► tektoniczne deformacje)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo