sedymentologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jej dział — sedymentologia, ściśle związany z petrografią skał osadowych, bada zjawiska tworzenia się osadów w morzu i na lądzie (—> sedymentacja); wyniki badań sedymentologicznych są b. ważne nie tylko dla zrozumienia genezy osadów współczesnych, lecz również dla poznania warunków, w jakich powstawały osady ubiegłych epok geol. (—*• facja). Ważnym działem g. dynamicznej jest —► tektonika; bada ona przede wszystkim deformacje, jakim podlegały skały w wyniku ruchów górotwórczych (—► tektoniczne deformacje)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo